AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de ESCOLA D’ESQUI SNOW PORT SA (en endavant ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ), amb NIF núm. nº A25566548 i domicili a Ribera de Cardós (25570), Lleida, España i inscrita al Registre Mercantil de ………………… en el Tom ……… Llibre …….. Inscripció ……..

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres trucant al telèfon 676991654 o pel correu-e a info@escolaesquipallarssobira.es

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegeixi detingudament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte en relació a aquestes.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’USUARI únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de ESCOLA D´ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és de franc i no exigeix subscripció o registre previ.

La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra Política de Privacitat.

L’USUARI ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’USUARI, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.

L’USUARI té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ, no es fa responsable d’aquests, sense perjudici que intentarà, en la mesura que sigui possible, vetllar per la seva legalitat.

ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’USUARI en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, excepte el regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa ESCOLA ESQUÍ PALLARS SOBIRÀ no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia dd/mm/aaaa. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o www.lant-abogados.com